Zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966 z późn. zm.), po 30.06.2022 zestawy hydroforowe zasilające sieć wodociągową bytowo-socjalną i hydrantową, lub tylko hydrantową, będą objęte obowiązkiem posiadania krajowej oceny technicznej, certyfikatu stałości właściwości użytkowych i tym samym obowiązkiem znakowania znakiem B.

W celu doboru zespołu pomp pożarowych ZH-CRFF (tzw. zestawu hydroforowego), który posiada Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNBOP-PIB i Świadectwo dopuszczenia centrali sterującej oraz jest oznakowany znakiem B prosimy o kontakt z biurem technicznym. Odpowiedni kontakt znajdą Państwo na stronie instalcompact.pl/pl/kontakt.

Instalcompact

Zamknij [x]